Techcare

Điện thoại bị hư loa cần phải làm như thế nào?

Chiếc điện thoại của bạn rung lên vì có cuộc gọi đến nhưng khi bắt máy lên nghe thì bạn chẳng hề nghe được gì. Loa điện thoại của bạn đang bị hư làm bạn không thể nào nghe thấy được và ảnh hưởng đến cô