Commit 0d0d18b7 authored by Kazuhiko Shiozaki's avatar Kazuhiko Shiozaki

version up : jquery-ui-1.8.22.

parent 557f8f57
......@@ -12,7 +12,7 @@
</item>
<item>
<key> <string>_EtagSupport__etag</string> </key>
<value> <string>ts31202676.8</string> </value>
<value> <string>ts43624880.19</string> </value>
</item>
<item>
<key> <string>__name__</string> </key>
......@@ -24,8 +24,9 @@
</item>
<item>
<key> <string>data</string> </key>
<value> <string encoding="base64">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACgAAABkAQMAAADOquA5AAAAA1BMVEWqqqoRfvv5AAAAD0lEQVQY
GWNgGAWjgPoAAAJYAAHlK0hvAAAAAElFTkSuQmCC</string> </value>
<value> <string encoding="base64">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACgAAABkCAYAAAD0ZHJ6AAAAXElEQVRo3u3OMQ0AAAgDsPmXMpNg
g5Ae/Zu2c1kEBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUF
BQUFBQUFBQUFBQUFvwQXQyiz05YjDDkAAAAASUVORK5CYII=</string> </value>
</item>
<item>
<key> <string>height</string> </key>
......@@ -37,7 +38,7 @@ GWNgGAWjgPoAAAJYAAHlK0hvAAAAAElFTkSuQmCC</string> </value>
</item>
<item>
<key> <string>size</string> </key>
<value> <int>87</int> </value>
<value> <int>149</int> </value>
</item>
<item>
<key> <string>title</string> </key>
......
......@@ -12,7 +12,7 @@
</item>
<item>
<key> <string>_EtagSupport__etag</string> </key>
<value> <string>ts31202666.15</string> </value>
<value> <string>ts43624890.48</string> </value>
</item>
<item>
<key> <string>__name__</string> </key>
......@@ -24,8 +24,9 @@
</item>
<item>
<key> <string>data</string> </key>
<value> <string encoding="base64">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACgAAABkAQMAAADOquA5AAAAA1BMVEXj6vr1J1NHAAAAD0lEQVQY
GWNgGAWjgPoAAAJYAAHlK0hvAAAAAElFTkSuQmCC</string> </value>
<value> <string encoding="base64">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACgAAABkCAYAAAGDY0LsAAAAZ0lEQVRo3u3OoQ0AMAhFQfZfs44R
alqPwBNOYMjPy8XJ++qFp2f7NDQ0NDRcOhQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUHBkEBAQEBAQE
BAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBARcAfxPn/knx13hBgAAAABJRU5ErkJggg==</string> </value>
</item>
<item>
<key> <string>height</string> </key>
......@@ -37,7 +38,7 @@ GWNgGAWjgPoAAAJYAAHlK0hvAAAAAElFTkSuQmCC</string> </value>
</item>
<item>
<key> <string>size</string> </key>
<value> <int>87</int> </value>
<value> <int>160</int> </value>
</item>
<item>
<key> <string>title</string> </key>
......
......@@ -12,7 +12,7 @@
</item>
<item>
<key> <string>_EtagSupport__etag</string> </key>
<value> <string>ts26730022.12</string> </value>
<value> <string>ts43624907.99</string> </value>
</item>
<item>
<key> <string>__name__</string> </key>
......@@ -24,9 +24,9 @@
</item>
<item>
<key> <string>data</string> </key>
<value> <string encoding="base64">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAGQCAYAAABvWArbAAAAQ0lEQVQ4je3PoQ2AQABD0f+7/4oM
gEZwCjAcigEIqXlJm1SUZR1nAEopv2XbDyIQnV0CiZLIJDP6dOq9jX7hTCnljQtFvQnqrH32ZgAA
AABJRU5ErkJggg==</string> </value>
<value> <string encoding="base64">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAGQCAYAAAEYXzpNAAAAZElEQVQ4y+3UOw6AIBgD4N7/dGqM
McYHiBjxsQK61MUr6D/g8u1Nm6JzkZAiU55ol0jY4/oa0eSl8cS4n+klF6XQnqhtIIZVZnVSpNt5
uuTKP5OvpkA0cyB6Fwm9RcIIvc/Pi9yoJuFbfrTHoAAAAABJRU5ErkJggg==</string> </value>
</item>
<item>
<key> <string>height</string> </key>
......@@ -38,7 +38,7 @@ AABJRU5ErkJggg==</string> </value>
</item>
<item>
<key> <string>size</string> </key>
<value> <int>124</int> </value>
<value> <int>157</int> </value>
</item>
<item>
<key> <string>title</string> </key>
......
2012-07-30 Kazuhiko
* jquery-ui 1.8.22.
2012-03-08 Kazuhiko
* jquery-ui 1.8.18.
......
This Business Template contains only static files of jQuery UI.
Current version is jquery-ui-1.8.18.
Current version is jquery-ui-1.8.22.
18
\ No newline at end of file
19
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment