slapos_jio_ui_test: Ensure the test is reindexed.

Status Job ID Name Coverage
  External
failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:00

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:53

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:32:00

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:11:41

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:01

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:12:11