slapos_jio: fix AccountingTransaction_getPaymentStateAsHateoas after...

slapos_jio: fix AccountingTransaction_getPaymentStateAsHateoas after f512ad84
Status Job ID Name Coverage
  External
failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:16:11

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:15:40